Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

UWAGI OGÓLNE

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których możliwa jest identyfikacja użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wyszczególnionej w tym tekście.

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

KTO ODPOWIADA ZA GROMADZENIE DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony internetowej.

Teamdress Holding GmbH
Brandstücken 27
22549 Hamburg
Niemcy

Telefon: +49 40 800 905 01
Faks: +49 40 800 905 21
e-ail: info@teamdress.de
Internet: https://www.teamdress.de

JAK GROMADZIMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Po pierwsze, dane użytkownika są gromadzone przez to, że zostaną nam podane. Mogą do być np. dane wprowadzane w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przy pomocy naszych systemów informatycznych podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia, by strona była udostępniana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkownika.

JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH?

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, adresacie i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

NARZĘDZIA ANALIZY I NARZĘDZIA POCHODZĄCE OD OSÓB TRZECICH

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej może być statystycznie oceniane zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron. Odbywa się to przede wszystkim przy użyciu plików cookie oraz tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowań użytkownika związanych z przeglądaniem stron jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z konkretnym użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Analizie tej można się sprzeciwić. O możliwościach zgłoszenia sprzeciwu informujemy użytkownika w niniejszej Polityce prywatności.

2. UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

OCHRONA DANYCH

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika traktujemy jako poufne i postępujemy z nimi zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są rozmaite dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację określonej osoby. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje. Należy pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

PRAWO ZŁOŻENIA SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORUJĄCEGO

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorującym w sprawach dotyczących prawa do ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

PRAWO DO PRZEKAZANIA DANYCH

Użytkownik ma prawo do przekazania danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie zgody użytkownika lub w ramach realizacji umowy, sobie samemu lub osobie trzeciej w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przesłania danych do innego administratora, zostanie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

INFORMOWANIE, BLOKOWANIE, USUWANIE

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat jego przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo ich poprawiania, blokowania lub usunięcia. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej.

3. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

PLIKI COOKIE

Strony internetowe korzystają niekiedy z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Zadaniem plików cookie jest sprawić, by nasza witryna była przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane za pośrednictwem używanej przeglądarki i przechowywane w komputerze użytkownika. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym do chwili ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę użytkownika przy następnej wizycie. Przeglądarkę można skonfigurować tak, by być informowanym o ustawianiu plików cookie i zezwalać na to tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć przyjmowanie plików cookie w określonych przypadkach lub w ogóle, jak również uaktywnić automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Po dezaktywowaniu plików cookie funkcjonalność tej witryny internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych, żądanych przez użytkownika funkcji (np. funkcja koszyka w sklepie internetowym) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookie służące do analizy zachowania podczas przeglądania stron), będzie o nich mowa w niniejszej polityce prywatności oddzielnie.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Operator stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika wysyła do nas automatycznie. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL strony odsyłającej, tzw. referrer
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina wysłania zapytania do serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań poprzedzających jej zawarcie.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli użytkownik przesyła nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane użytkownika z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Danych tych nie przekazujemy bez zgody użytkownika. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może cofnąć tę zgodę w każdej chwili. Wystarczy do tego powiadomienie nas pocztą elektroniczną bez konieczności stosowania określonej formy. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofnięcia zgody nie zostaje naruszona.

Dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy nastąpi żądanie ich usunięcia, cofnięcie zgody na przechowywanie lub gdy zniknie cel przechowywania danych (na przykład po przetworzeniu zapytania użytkownika). Obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają w mocy.

BIULETYN

Aby zapisać się do biuletynu oferowanego na naszej stronie internetowej, można zarejestrować się za pomocą naszego formularza. Stosujemy tutaj tzw. procedurę double-opt-in. W tym wypadku najpierw na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca, z prośbą o potwierdzenie. Rejestracja stanie się skuteczna dopiero po kliknięciu linku aktywacyjnego zawartego w potwierdzającej wiadomości e-mail. Przekazane nam dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania biuletynu, który może zawierać informacje lub ofertę.
Do wysyłania naszego biuletynu korzystamy z usługi rapidmail. Dane użytkownika zostają w związku z tym przesłane do firmy rapidmail GmbH. W związku z tym firma rapidmail GmbH nie może wykorzystywać danych użytkownika do celów innych niż wysyłka biuletynu. Firma rapidmail GmbH nie może przekazywać ani sprzedawać danych użytkownika. Rapidmail jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą oprogramowania do biuletynów, który został starannie wybrany zgodnie z wymogami RODO oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przechowywanie danych i wykorzystywanie ich do wysyłki biuletynu w każdej chwili, np. poprzez link rezygnacji z subskrypcji w biuletynie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: newsletter@teamdress.de

4. WTYCZKI I NARZĘDZIA

Font Awesome

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. czcionki internetowe lub ikony dostarczane przez firmę Fonticons, Inc. do jednolitego wyświetlania czcionek lub ikon. Po wywołaniu strony przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe lub ikony do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty, czcionki i ikony.
W tym celu wykorzystywana przeglądarka musi połączyć się z serwerami firmy Fonticons, Inc. Dzięki temu firma Fonticons, Inc. wie, że nasza strona internetowa jest została wywołana z określonego adresu IP. Korzystanie z usługi Font Awesome jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli dana przeglądarka nie obsługuje usługi Font Awesome, wykorzystywany jest domyślny widok dla danego komputera. Więcej informacji o Font Awesome można znaleźć na stronie https://fontawesome.com/help oraz w Polityce prywatności firmy Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO) korzystamy z usługi analizy internetowej firmy Google LLC („Google”) o nazwie Google Analytics. Google używa plików cookie. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.
Firma Google jest certyfikowana w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Firma Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do analizowania korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na tej stronie oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony i Internetu. W ten sposób na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.
Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimowością IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany.
Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki; użytkownik może również zablokować dla Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google oraz sposobu rezygnacji lub wyrażenia zgody na ich wykorzystanie można znaleźć w Polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Po upływie 14 miesięcy dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane.

Google reCAPTCHA

W celu zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych podczas przesyłania formularzy, w niektórych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. Służy ona przede wszystkim do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy też są nadużywane przez maszyny i przetwarzanie automatyczne. Usługa obejmuje przesłanie do Google adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. W tym zakresie obowiązują odrębne zapisy Polityki prywatności Google Inc. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Inc. można znaleźć na stronach https://policies.google.com/privacy lub https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

CZCIONKI INTERNETOWE GOOGLE

W celu zapewnienia jednolitej prezentacji czcionek pisma, niniejsza strona korzysta z tak zwanych czcionek Web Fonts, udostępnianych przez Google. Po wywołaniu strony przeglądarka wczytuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu wykorzystywana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu firma Google wie, że nasza strona internetowa jest została wywołana z określonego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli dana przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts, wykorzystywany jest domyślny widok dla danego komputera. Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Do korzystania z usługi Google Maps wymagane jest zapisanie adresu IP. Informacje te są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma żadnego wpływu na przesyłanie tych danych.
Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt na adres datenschutz@teamdress.de

Informacje na temat RODO

DO POBRANIA

Polityka prywatności mediów społecznościowych