Privacybeleid

1. GEGEVENSBESCHERMING IN EEN OOGOPSLAG

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over de gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de eigenaar van de website.

Teamdress Holding GmbH
Brandstücken 27
22549 Hamburg
Duitsland

Telefoon: +49 40 800 905 01
Fax: +49 40 800 905 21
E-mail: info@teamdress.de
Internet: https://www.teamdress.de

HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

We verzamelen uw gegevens die u ons meedeelt. Het kan hierbij gaan om bv. gegevens die u in het contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld als u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van de opvraag van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten kan worden aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS?

U heeft altijd het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, ontvanger en het doeleinde van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft bovendien het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt hiervoor en voor andere vragen over de gegevensbescherming altijd contact opnemen met het adres dat u onderaan in het impressum vindt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

Als u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt met name met cookies en zogenoemde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt over het algemeen anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar indienen tegen deze analyse of het analyseren voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

De eigenaars van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake de gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welke doeleinden dit gebeurt. We wijzen erop dat de overdracht van gegevens op internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Het is niet mogelijk de gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

RECHT OP BEZWAAR BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN

Indien er wordt gehandeld in strijd met de gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met de functionarissen gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

INFORMEREN, BLOKKEREN, VERWIJDEREN

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op corrigeren, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. U kunt hiervoor en voor andere vragen over de persoonsgegevens altijd contact opnemen met het adres dat u onderaan in het impressum vindt.

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Cookies

De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en hebben geen virussen. Cookies zorgen ervoor dat ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger wordt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenoemde ‘session-cookies’. Zij worden vanzelf verwijderd als u onze pagina verlaat. Andere cookies blijven op het apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies zorgen ervoor dat uw browser ons bij uw volgende bezoek herkent. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt dan cookies per uitzondering toestaan, alleen in bepaalde gevallen toestaan of principieel uitsluiten en u kunt het verwijderen van de cookies uit uw browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van de website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het doorvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bv. winkelwagentje), worden op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG opgeslagen. De eigenaar van de website heeft oprechte belangstelling in het opslaan van cookies om technisch foutloos en geoptimaliseerd zijn diensten aan te kunnen bieden. Indien er andere cookies (bv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden zij in dit privacybeleid apart behandeld.

SERVER-LOG-BESTANDEN

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de computer die toegang zoekt
 • tijd van de opvraag van de server
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG, de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen.

CONTACTFORMULIER

Als u ons een vraag of verzoek stuurt via het contactformulier worden uw gegevens uit het formulier inclusief de door u hier aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het bewerken van de aanvraag en voor eventuele latere vragen. Deze gegevens geven we niet zonder uw toestemming door. De verwerking van de gegevens van dit contactformulier gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. U hoeft ons hiervoor slechts een mededeling per mail te sturen. De rechtsgeldigheid van de tot het tijdstip van de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag herroept of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, komt te vervallen (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

NIEUWSBRIEF

Als u de op nieuwsbrief wilt ontvangen die op onze website wordt aangeboden, kunt u zich via het formulier aanmelden. We gebruiken hiervoor het zogenoemde double-opt-in-proces. Er wordt eerst een bevestigingsmail naar het door u aangegeven e-mailadres verzonden die u moet bevestigen. De aanmelding is pas afgesloten als u op de activeringslink in de bevestigingsmail klikt. We gebruiken de gegevens die u aan ons heeft doorgegeven uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief waarin informatie of aanbiedingen kunnen staan.
We gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te verzenden. Uw gegevens worden dus aan rapidmail GmbH doorgegeven. rapidmail GmbH mag de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van de nieuwsbrief. Het is verboden dat rapidmail GmbH de gegevens doorgeeft of verkoopt. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde nieuwsbriefsoftware-aanbieder die zorgvuldig is uitgekozen volgens de eisen van de AVG en de BDSG (Duitse wet gegevensbescherming).
U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens en het gebruik voor het verzenden van nieuwsbrieven herroepen, bv. via de afmeldlink in de nieuwsbrief of per e-mail: newsletter@teamdress.de

4. PLUGINS EN TOOLS

Font Awesome

Onze website maakt gebruik van zogenoemde webfonts of -pictogrammen, die door Fonticons, Inc. worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes of pictogrammen. Wanneer u een pagina opvraagt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen of -pictogrammen in de browsercache om teksten, lettertypen en pictogrammen correct weer te kunnen geven.
Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor weet Fonticons, Inc. dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Font Awesome is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze onlinediensten. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f, AVG.
Als uw browser geen Font Awesome ondersteunt, wordt er een standaard lettertype van uw computer gebruikt. Meer informatie over Font Awesome vindt u op https://fontawesome.com/help en in het privacybeleid van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, punt f, AVG) maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Google is gecertificeerd volgens de Privacy-Shield-Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om te analyseren hoe de gebruikers onze website gebruiken, om rapporten over de activiteiten binnen deze website samen te stellen en om ons verdere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet te kunnen leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.
We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.
Het door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruiker kan het opslaan van cookies voorkomen met de betreffende instellingen in de browsersoftware; ook kan hij het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en herroepingsmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated). De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google reCAPTCHA

Om te zorgen voor voldoende gegevensbeveiliging tijdens het verzenden van formulieren, gebruiken wij in bepaalde gevallen de service reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. Dit dient in de eerste plaats om te onderscheiden of de invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of dat er sprake is van misbruik door een machine en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens naar Google die nodig zijn voor de service reCAPTCHA. Hiervoor gelden de afwijkende voorschriften voor gegevensbescherming van Google Inc. Meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming van Google Inc. vindt u op https://policies.google.com/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor een uniforme weergave van de lettertypes. Als u een pagina opvraagt, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Als u nog vragen heeft over de gegevensbescherming, neem dan contact op met datenschutz@teamdress.de

Informatie over AVG

Download

Privacybeleid voor sociale media

Einwilligung in die Nutzung von Cookies.

Damit unsere Webseite ordnungsgemäß funktioniert, verwenden wir Cookies. Um Ihre gültige Zustimmung zur Verwendung und Speicherung von Cookies in dem Browser, den Sie für den Zugriff auf unsere Webseite verwenden, zu erhalten und dies ordnungsgemäß zu dokumentieren, verwenden wir eine Zustimmungsmanagement-Plattform: CookieFirst. Diese Technologie wird von Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Niederlande, bereitgestellt. Webseite: https://cookiefirst.com bezeichnet als CookieFirst.

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, wird eine Verbindung mit dem Server von CookieFirsthergestellt, um uns die Möglichkeit zu geben, von Ihnen eine gültige Zustimmung zur Nutzung bestimmter Cookies zu erhalten. CookieFirst speichert dann einen Cookie in Ihrem Browser, um nur die Cookies aktivieren zu können, in die Sie eingewilligt haben, und um dies ordnungsgemäß zu dokumentieren. Die verarbeiteten Daten werden so lange gespeichert, bis die vorgegebene Speicherfrist abläuft oder Sie die Löschung der Daten verlangen. Abweichend hiervon können bestimmte gesetzliche Aufbewahrungsfristen gelten.

CookieFirst dient der Einholung der gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligung zur Nutzung von Cookies. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Datenverarbeitungsvertrag

Wir haben mit CookieFirst einen Vertrag zur Datenverarbeitung abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich erforderlichen Vertrag, der sicherstellt, dass die Daten unserer Webseiten-Besucher nur nach unseren Weisungen und in Übereinstimmung mit der DSGVO verarbeitet werden.

Server-Protokolldateien

Unsere Webseite und CookieFirst erheben und speichern automatisch Informationen in so genannten Server Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Folgende Daten werden erhoben:

 • Ihr Einwilligungsstatus bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung
 • Ihre anonymisierte IP-Adresse
 • Informationen über Ihren Browser
 • Informationen über Ihr Gerät
 • Das Datum und die Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Webseite
 • Die URL der Webseite, auf der Sie Ihre Einwilligungseinstellungen gespeichert oder aktualisiert haben
 • Der ungefähre Standort des Nutzers, der seine Einwilligungspräferenzen gespeichert hat
 • Ein universell eindeutiger Bezeichner (UUID) des Webseiten-Besuchers, der das Banner Cookie angeklickt hat